Beyonder står klar når hele verden skal elektrifiseres

Scribble 2


Utenfor hovedkontoret på Forus er gravemaskinene i full gang. Det jobbes på spreng for å bygge pilotfabrikken.

– Vi snakker om mange hundre arbeidsplasser om bare få år, sier Geir Voster, salgsdirektør i Beyonder.

Innen 2025 skal en gigantisk fullskala fabrikk være oppe å gå. Beyonder står klar med unik teknologi – fremtidens battericeller, lagd av sagflis.

Enorme muligheter i batterimarkedet

– De urolige sommerfuglene i magen er for lengst borte. Verden skal elektrifiseres og Beyonder er ombord på toget allerede, sier Voster.

Selskapet som ble etablert i 2016 har allerede investert flere hundre millioner.

– Tanken er at vi etter hvert skal produsere i stor skala – da snakker vi om investeringer på mangfoldige milliarder kroner i Norge, sier Voster.

Det har skjedd en rivende utvikling i batterisatsinger de siste årene, hvor stadig flere aktører kommer på banen. At markedet er lukrativt, er det liten tvil om. I NHO-rapporten Grønne elektriske verdikjeder blir det anslått at batterileverandører i Norge kan omsette for 90 milliarder kroner allerede i 2030.

– NHO viser at batterier kan bli en stor næring, kanskje Norges neste store industrieventyr. Det tror vi og.

Beyonder sin strategi er å lage bærekraftig batteriproduksjon basert på sirkulærøkonomiske prinsipper, der batteriene utvikles på bakgrunn av egen patentert teknologi rettet mot industrielt bruk.

– Med det bærekraftige utgangspunktet, er det ekstra gøy at vi ligger an til å bli en av de første som bygger ut en større battericellefabrikk i Norge, sier Voster engasjert.

Beyonder utvikler og produserer battericeller blant annet ved hjelp av superaktivt karbon laget av norsk sagflis. Teknologien kan bidra til å kutte utslipp i både maritim industri, olje og gass, så vel som transport på sjø og vei

Samarbeid med andre gir bedre prioriteringer

– Innovasjonskraften i Beyonder er stor, og vi skal fortsette å holde tempoet oppe. Samtidig blir det viktig å bygge selskapet i en veksttakt som er fornuftig for både selskapet og for økosystemet rundt. Vi er utrolig stolte av å være et lokalt utspring, som satser lokalt og bygger opp lokalt, sier Voster.

På veien har det vært viktig å lære av andre. Som da selskapet nylig ble med i Slingshot-nettverket, et økosystem i regionen for bærekraftige og ikke oljeavhengige virksomheter, som har som mål å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Det var også gjennom dette samarbeidet at relasjonen til PwC ble etablert.

- Beyonder er et “kinderegg”, sier Eirik Rasmussen, partner i PwC. - Både ren energi og bærekraftig produksjon.

Selv syns han det har vært veldig inspirerende å jobbe med et selskap som satser lokalt og som er langt fremme på innovasjon. - Også er det selvfølgelig gøy å høre at Beyonder også har fått mye ut av samarbeidet, sier Rasmussen.

Voster nikker. – Vi bruker faktisk flere leveranser fra Slingshot i ledergruppen for å understøtte strategiske retningsvalg.

Han opplever at nettverket har gitt god støtte og mulighet til å diskutere, løse og bli gjort oppmerksom på utfordringene som ligger i oppskaleringen av et selskap. - Det å høre andres erfaringer og få målt disse opp mot egne prioriteringer, har vært utrolig verdifullt. Til syvende og sist handler det om å sette ting i et fornuftig perspektiv som er gjennomførbart, forklarer salgsdirektøren.

Fra venstre: Geir Voster, salgsdirektør i Beyonder og Eirik Rasmussen, partner i PwC

Etterlyser opplæring rettet mot batteriteknologi

En spesielt stor utfordring er mangel på kompetanse.

– I Norge har vi ingen egne «batteri-linjer». Det gjør det vanskelig å hente talenter fra norske utdanningsinstitusjoner. Vi har blant annet hentet kompetanse og kapasitet fra Asia, som ble en svært kostbar rekrutteringsrunde. Det er ikke er bærekraftig i det lange løp, sier Voster.

Voster håper å se at nasjonale utdanningsinstitusjoner kommer på banen for å utdanne flere fagfolk. Og det haster.

– Vi er allerede på etterskudd. Og som NHO viser, så er dette en bransje med et stort potensial for Norge. En egen batteri-linje er noe hele Norge vil vinne på. Men det kan ikke være opp til oss å tette dette gapet, sier Voster.

Voster opplever også at unge talenter har mye å bidra med når det gjelder å kartlegge kompetansebehovet fremover. Han trekker frem eksempler der studenter tar direkte kontakt og kommer med forslag til stillinger som de selv ikke har tenkt på at de trenger. Han får ikke skrytt nok av den unge teknologigenerasjonen som kommer.

Her jobbes det med å lage bærekraftig batteriproduksjon. Og visste du forresten at battericellene til Beyonder kan fullades på mindre enn fem minutter, en prosess som kan gjentas over 100.000 ganger.

Dette har Slingshot bistått med for Beyonder:

- Go-to-market strategi

- Vekststrategi

- Målbilde

- Fremdrifts- og tiltaksplan

Related posts